45. Gissa introt 

2p. Låt och Artist
1p. Låt 

 <<<