4. Gissa Introt 

2p. Låt och Artist
1p. Låt

 <<<