12. Gissa introt 

2p. Låt och Artist 
1p. Låt

 <<<